Jan 2, 2013

cô ngồi đó buồn hiuNguyễn Hoàng Vi, Danlambao

 
cô gái bị trấn lột

người con gái
bị trấn lột trần truồng
bị dày xéo tập thể
tê buốt
trong cứ điểm
đồn công an nhân dân
cô ngồi xuống
chò hõ
mệt nhừ
cô ngồi đó buồn hiu
buồn thật buồn
tôi chưa thấy
có nổi buồn nào
suốt 4000 năm
con gái của mẹ âu cơ
đầu thế kỷ 21
ngồi buồn đến như vậy
buồn ơi
buồn rơi nước mắt ...