Jan 20, 2013

buổi sáng mùa đông có một bài thơ


Image result for cloudy mountain

Mùa đông mây xuống thấp 

Buổi sáng cuối tuần trời lặng sương mù
Buổi sáng mùa đông người ta ngủ mơ
Con đường vắng tinh vàng đâu chim sẻ
Buổi sáng mùa đông trống không tâm tư

Buổi sáng cuối tuần một mình đi hoài
Có người thật xa tình duyên hỏi thăm
Tiếng cười giòn vỡ từ mươi năm trước
Buổi sáng mùa đông nghe trời không lạnh

Buổi sáng cuối tuần mù sương chen đá
Loanh quanh đó đây hương trời bỗng lạ
Làm sao có những trong gang tấc gần
Buổi sáng mùa đông có một bài thơ

Buổi sáng cuối tuần lên chùa với em
Lẻn ra vườn sau hỏi nhánh trúc thuyền
Ăn nén cơm chay quả nhiên ẩn ngộ
Buổi sáng mùa đông em niệm kinh thiền

Buổi sáng cuối tuần gom thu trước lá
Nhặt một nụ hoa rớt rụng thiên hà
Ép trong đá lạnh mùa đông sống mỗi
Buổi sáng mùa đông ta đọc chân như

Buổi sáng cuối tuần có người quên bẵng
Chuyện mấy hôm kia ngỡ mấy xa xưa
Sao chép làm chi thời không đứng lặng
Buổi sáng mùa đông thấp cuộn mây mù

  Hẹn hò