Jan 25, 2013

ai đặt tên việt cộng 越共 ?

Who's called "Vietcong" today ?

Base on an online Vietnamese Communist Party magazine, Chinese edition, they called themsefl Vietcong 越共 . In Chinese language 越共 is the shorthand of 越南共产党. Vietcong = Vietnam cộng sản đảng. So, Vietcong is the official name of the Vietnamese Communist Party. Further, In Vietnam, Vietcong not only the mame of VCP, they also the name of Vietnamese Government. Cause the VCP is an only group who have the legal whole state leadership in Viet's constitution . That is it. Vietcong.

 (越共电子报)1月23日在英国首都的克拉伦斯宫,越共中央总书记阮富仲会见了英国王储查尔(Charles)王子Source:   Việt Cộng Điện Tử Báo 

(Việt cộng điện tử báo) 1 nguyệt 23 nhật tại Anh Quốc thủ đô đích Khắc Lạp Luân Tư Cung (London), Việt cộng trung ương tổng thư ký Nguyễn Phú Trọng hội kiến liễu Anh Quốc Vương Chư Tra Nhĩ (Charles) vương tử.

(Báo điện tử Việt cộng) ngày 23 tháng1 tại thủ đô London Anh Quốc, tổng bí thư trung ương Việt cộng nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thái Tử Charles.

越共 = Việt cộng. Là chữ viết tắt của 越南共产党 Việt Nam cộng sản đảng.

Tóm tắt, gọi đảng cộng sản VN, hay chính quyền VN, là Việt cộng chính là gọi đúng đích danh đương sự trên giấy tờ hành chính đàng hoàng. Đúng ra, Trung cộng đã đặt tên cho CSVN là Việt cộng. Và Việt cộng cũng rất hãnh diện đồng ý như vậy. Một người tên trong giấy tờ khai sinh là Việt cộng thì theo phép xã giao lẫn ngoại giao mọi người phải gọi đúng tên họ là Việt cộng.
..........

“ 越共”是“ 越南共产党”的同义词。
Việt cộng thị Việt Nam cộng sản đảng đích đồng nghĩa từ.
Việt cộng là từ đồng nghĩa với Việt Nam cộng sản đảng.
Source: Từ điển bách khoa Trung cộng