Jan 21, 2013

2013 presidential inauguration
 On his way out, with the oath taken -- again -- and the speech delivered, he stopped. And for about 24 seconds, as the crowd that had joined him on the Capitol's West Front filed past, Obama took some time to drink in the scene below.
"I want to take a look one more time," he told those surrounding him. "I'm not going to see this again."
The moment capped the formal, public second inauguration of the 44th president, a day after he took his oath on the constitutionally required date at the White House. The flag-waving crowd that watched Monday's ceremony was noticeably smaller than the throng that turned out for his first oath in 2009 but still packed the National Mall for blocks. (CNN.com)

"Đồng bào thân mến, lời tuyên thệ tôi đã đưa ra trước đồng bào hôm nay, giống như lời tuyên thệ đã được  đưa ra bởi những người  phục vụ tại điện Capitol, là một lời thề đưa ra với Thượng Đế và đất nước, không đưa ra với đảng hoặc phe nhóm; do đó, chúng ta phải thực thi một cách trung thành lời thề đó trong suốt thời gian chúng ta phục vụ. Nhưng các lời tôi đã nói ngày hôm nay không khác so với những lời tuyên thệ được thực hiện mỗi lần một người lính thi hành nhiệm vụ, hoặc một người nhập cư muốn thực hiện giấc mơ của mình. Lời thề của tôi không khác lời thề tất cả chúng ta đưa ra trước lá cờ đang tung bay phía trên và lấp đầy trái tim chúng ta với niềm tự hào." (VOAnews Vietnamese)