Dec 29, 2012

vee cee and terrorism on women today

Nguyen Hoang Vi,  democracy activist in Vietnam, she is caught by Vee cee police guys. At a police station, they put off her all clothings, made her naked  and forced her, 4 people did do a vagina examination on her. They often do that to many Vietnamese women only try to terrify them from what they called anti -  Vc's party also anti - Sino attitude.

Nguyễn Hoàng Vi , DCVonline.net

''Sau khi đặt tôi lên bàn, 4 người phụ nữ, mỗi người ôm lấy 1 tay hoặc 1 chân tôi dang ra, cái thế giống bị tứ mã phanh thây hồi xưa khiến cơ thể tôi đau vì bị kéo căng ra.Sau đó họ dùng tay chọc vào bên dưới làm tôi rất đau.

Trong lúc họ cưỡng ép tôi để “khám” như thế, tôi có dùng sức đạp họ văng ra, thậm chí đạp văng vào vách, rồi cũng có dùng tay cào cấu họ, kéo tóc họ. Nhưng mà tôi không cự lại 4 người.

Tôi không biết nữa vì lo chống cự với họ, và thoáng thấy phía trên góc phòng có đường đi lên lầu, có 1 người an ninh nam đứng đó nhìn vào. Cái thế của tôi là bị đặt nằm trên bàn nên chỉ nhìn thấy rõ những thứ ở trên." (Nguyễn Hoàng Vi)

Ý kiến:

Tui đã nhiều lần có ý kiến, tại sao Vc ác với dân VN như vậy? Theo tui, không còn nghi ngờ gì nữa, Tàu cộng đã len lỏi hiện diện vào tất cả nhiều cơ quan ban ngành của Vc để chỉ huy và điều động. Ngành công an thì khỏi nói, nó là cái ổ an ninh tình báo của Tàu khựa.Thủ đoạn tàn ác của Maoist rất rõ. Khủng bố một cách tàn độc. Gây cảm giác rùng mình rởn óc cho người khác .

Có gì ghê gớm cho bằng người phụ nữ bị dày dò hảm hiếp và làm nhục đến phẩm hạnh của họ? Nó không làm người ta chết . Nhưng nó làm nhiều người phụ nữ còn lại phải hoảng kinh run sợ . Đó là khủng bố Maoist thời đương đại.Thời nay khó có thể quăng lựu đạn, gõ cửa nhà nữa đêm cắt cổ mổ bụng thì ném cứt, đụng xe, xâm phạm tiết hạnh phụ nữ!

Many other cases of Vee cee's terrorims on women