Dec 31, 2012

tôi chọn cho mình


White lily

                                                                                                   
We always have a choice, the choice that makes us who we are.
(Stan Lee & Steve Ditko, Spider-Man 3 movie) huệ trắng

chợ cuối năm
tiệm nhỏ đồng hương
người không đông
không ít
người không quen
cũng không lạ
dường như có thêm
những nụ cười

hello anh
chào
cô gái cashier
bình thường quen
ít nói hay nhìn xéo
hôm nay thốt nhiên
nhoẻn nụ cười

chợ cuối năm
lòng vòng trở lui
tôi chọn cho mình

mấy búp lẻ
only
một nhành hoa huệ trắng

.........................................
Johannes Brahms Waltz