Dec 27, 2012

tiếng lọa 6


Doanh nhân thế giới

  Ùn tắt giao thông

154771_499686366721042_1152700330_n (1)


 Hay người "lọa" ở VN muốn nói: danh nhân, ùn tắc, trí tuệ?
Cái này thì lọa thật. Có lẽ đây là bước đầu tiếng Việt thành tiếng Dziệc chăng?