Dec 10, 2012

tiếng lọa 5

Concern 关心 [guānxīn] quan tâm 
Process 过程 [guòchéng] quá trình
Guidance 指导 [zhĭdăo]  chỉ đạo
Model 模型 [móxíng]  mô hình
Overcome 克服 [kèfú] khắc phục
克 服 困 难 overcome difficulties

Tiếng Việt cọc cạch ục ịc và co rút


A Vietnamese but following Sino
red  dress pathetic psychic style
Y phục cổ điển VN nhưng cố tình
làm cho ẻo lả và đồng bóng
hơn theo phong cách Sino
Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu làm rõ những mặt hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai mô hình. Chủ tịch nước cho rằng hoạt động cải cách tư pháp đang được Đảng, Nhà nước và người dân quan tâm, tuy nhiên chuyển biến còn chậm, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn tới. Chủ tịch nước khẳng định mục tiêu hướng tới của việc tổ chức thẩm quyền xét xử là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh. Chủ tịch nước chỉ rõ các đại biểu cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ cởi mở, tập trung trí tuệ, tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo, sớm trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. (Báo Tuổi Trẻ / VN)

Tổng số chữ 208, tổng số từ Hán Việt theo "mô hình" hành văn Tàu cộng là 141. Suy ra, có 67% từ Hán Việt trong đoạn văn trên. Mật độ dầy đặc.Tuy là mật độ dầy đặc nhưng đọc lên có cảm giác như là tiếng Việt bị co rút lại. Cũng có bấy nhiêu chữ xào tới xào lui. Chủ tịch, mô hình, hạn chế, khắc phục, chính trị bộ, quan tâm, tập trung, trí tuệ, chỉ đạo ...

Tiếng Việt vì vậy nghèo nàn thêm thay vì phong phú hóa. Lẽ dễ hiểu, là vì không ai dám viết và nói chệch ra hướng của báo chí đảng đã vạch. Ngay cả trong cách dùng từ ngữ. Có người quan niệm, chuyện nhỏ. Tui thấy chuyện rất lớn. Nói theo chữ thì nghĩ theo ý rồi làm theo cách. "Mô hình toàn bộ" mà. Rõ ràng là tiếng Việt cọc cạch, ục ịc, xí xô, xí xào và nghèo nàn hơn thêm.