Dec 20, 2012

nhạc giáng sinh


 
Đêm thánh vô cùng

Đêm thánh vô cùng!
Giây phút tưng bừng!
Đất với trời se chữ đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến!
Biết tìm kiếm của chi đền!

Ôi Chúa thiên đàng!
Cam nếm cơ hàn!
Nhắp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú!
Nhớ rằng Chúa đang đền bù!


Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hởi! Réo rắt tiếng hát
Xướng ca! Dư âm vang xa
Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta
Người hỡi! Hãy kịp bước tới
Đến xem! Nơi hang Bê-lem
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn

Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc đến cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê-lem thiên thần xướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa

Đêm đông lạnh lẽo ,  Đêm thánh vô cùng
 Liên khúc Giáng sinh, Nini Hạ Vy Uyển My