Dec 1, 2012

hôm sau cây soan ngoài hiên còn xanh

Đời không như là mơ
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Ca Sĩ: Trúc Lam, Trúc Linh

Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa cuộc đời
Anh đi anh bỏ em không gửi lại một lời trăn trối
Em khóc như trời mưa, em khóc như trời mưa
Ôi tiếc thương kỷ niệm kể mấy cho vừa

Hôm sau em sang nhà anh tìm anh
Hôm sau cây soan ngoài hiên còn xanh
Anh còn ở đó như tình em còn muôn thuở
Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ

Đêm sau em nằm mơ mơ thấy anh vừa quên tình này
Anh đi anh phụ em đang giữa cuộc đời đầy ngang trái
Cho đến muôn ngàn sau em biết tin vào đâu
Khi trái tim bùi ngùi từ mối duyên đầu

Hôm sau em sang nhà anh tìm anh
Hôm sau cây soan ngoài hiên còn xanh
Anh còn ở đó như tình em còn muôn thuở
Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ
Đêm qua em nằm mơ mơ thấy cây mọc xanh đường làng
Cây thi nhau nở hoa, hoa đón chào một trời tươi sáng
Anh bước trên đường hoa, em bước trên đường hoa
Anh cưới em vào một ngày nắng chan hòa

Hôm nay em sang nhà anh tìm anh
Hôm nay cây soan ngoài hiên còn xanh
Anh rời nơi đó, viết vội mấy lời ngoài ngõ
Nhắc về câu chuyện nằm mơ
Anh vẫn cho đời không như là mơ
Đời không như là mơ
Nên đời thường giết chết mộng mơ

...................................................................

Hôm sau em sang nhà anh tìm anh
Hôm sau cây soan ngoài hiên còn xanh
Anh còn ở đó như tình em còn muôn thuở

 Đời không như là mơ