Dec 2, 2012

công dân mạng

Công dân mạng, theo người Mỹ, là gì?

The Cybercitizen Awareness Program educates children and young adults on the dangers and consequences of cyber crime. By reaching out to parents and teachers, the program is designed to establish a broad sense of responsibility and community in an effort to develop in young people smart, ethical, and socially conscious online behavior.

Chương trình Cybercitizen Awareness Program giáo dục trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi về sự nguy hiểm và và nhừng hậu quả của tội phạm trên không gian ảo. Bằng cách tiếp xúc với các bậc cha mẹ và thầy cô giáo, chương trình được thiết kế để thành lập một ý thức mở rộng về trách nhiệm và cộng đồng trong cố gắng phát triển những người trẻ phẩm tính thông minh, đức lý, và lương tâm xã hội khi sinh hoạt trên mạng internet.

Tóm tắt, Công Dân Mạng, theo tôi hiểu đó là một chương trình giáo dục trẻ em và người trẻ tuổi đức lý và trách nhiệm xã hội, nhằm tránh các loại tội phạm có thể có trên không gian mạng ảo.
Dường như ở VN dùng nhóm chữ Cyber Citizens theo nghĩa là tất cả những người nào vào góp ý, viết bài, viết blogs, trên mạng… đều là công dân mạng. Và dường như nhiều người viết lách của VN vẫn nghĩ rằng công dân mạng này “đối lập” hoàn toàn với độc tài, và họ hình thành một “xã hội dân sự” riêng có thể “thay đổi” tình thế, chính thể được.

Như vậy có bao trùm và mơ hồ quá không? Vì bởi, ý kiến bày tỏ trên mạng ảo sau cùng cũng chỉ là ý kiến mà thôi, nếu không có hành động cụ thể làm thay đổi. Chưa kể, nếu người dân lương thiện viết trên mạng được thì bọn ác gian cũng có thể  "giả dạng thầy tu" được. Mà nó còn có một đội ngũ và điều kiện mạnh hơn nữa là khác. Các cuộc cách mạng ở Ai Cập và Libya dĩ nhiên ban đầu là nhờ phương tiện truyền tin trên mạng. Nhưng họ thành công là do hàng triệu người xuống đường khắp nơi. Nếu không, chỉ đơn thuần làm “công dân mạng” thì còn lâu Gadhafi mới chịu chui xuống cống.

Thật ra, người công dân cần sự giáo dục và học hỏi. Coi như nhóm từ "công dân mạng" mà người Việt dùng thì khác với cách người Mỹ dùng. Người Mỹ dùng trong ý nghĩa giáo dục công dân. Còn người Việt dùng theo nghĩa xã hội dân sự biệt lập trên internet. Tuy nhiên, cái khác nhau ghê gớm trong việc xử dụng internet giữa VN và Hoa Kỳ, mà ai cũng biết. Đó là: ở VN thì công an có quyền cho phép, theo dõi và bắt bớ người xử dụng computer tại nhà. Trong khi tại Mỹ, ngoại trừ phần tử nguy hiểm bị câu lưu, người dân được pháp luật bảo vệ tài sản cũng như quyền tự do ngôn luận bày tỏ ý kiến.

Nói rõ hơn, nếu trẻ em và người trẻ tuổi ở Mỹ được xã hội hướng dẫn trở thành những Cyber Citizens lương thiện và an toàn, thì Công Dân Mạng tại VN luôn luôn bị công an VC theo dõi và rình rập, thậm chí có thể bị bắt bớ và bị truy tố về những bài viết va chạm đến chính quyền và đảng CSVN. Chưa kể, VC còn có một hệ thống truyền thông và thông tin khổng lồ độc quyền. Dĩ nhiên, hệ thống này phục vụ đảng và triệt hạ bất cứ cá nhân hay nhóm công dân mạng nào chống lại chúng, bằng mọi cách. Đe dọa, tung hỏa mù, giả nai, xâm nhập, phá hoại, bắt bớ, tù đày v.v...  (VietAmer, danchimviet.info)
Cybercitizen Awareness Program
http://www.cybercitizenship.org/
Cyber Citizen Forums, Bộ Nội An Hoa Kỳ
http://www.dhs.gov/cyber-citizen-forums