Nov 23, 2012

you’re a shooting star I see

Diamonds
Currently #1 on hot 100 Billboard Chart
Singer, lyrics: Rihanna
Songwriters: Benjamin Levin, Mikkel Eriksen

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We’re like diamonds in the sky
You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky

I knew that we’d become one right away
Oh, right away
At first sight I left the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
...

Sáng lóng lánh như kim cương
Sáng lóng lánh như kim cương
Tìm sáng trong lòng đại dương
Em tràn đầy hạnh phúc
Em và anh, em với anh
Như đôi viên kim cương trên trời
Anh là ánh sao băng em thấy
Thoáng nhìn em ngất ngây 
Trong vòng ôm tay anh, em sống lại
Mình như đôi viên kim cương trên trời

Em biết ngay hai ta chỉ là một
Ôi, biết ngay
Chỉ một cái nhìn đầu tiên thôi
em đã quên tia nắng mặt trời
Em biết có đời sống bừng trong mắt anh
Sáng lóng lánh, đêm nay em và anh
Mình đẹp như đôi viên kim cương trên trời
Mắt nhìn mắt, sống bừng
Mình đẹp như đôi viên kim cương trên trời
Sáng lóng lánh như kim cương
Sáng lóng lánh như kim cương
...