Nov 15, 2012

nị có giải pháp đột phá gì?

 At a Vee Cee Congressional Session, what all they make are just stand up reading suck things,  then sit down on a comfortable chair that made in Sino. That' s it !

Hầy dà, nị có giải pháp đột phá gì?


Anh Dê ơi
làm sao chuyển đổi cái mô hình ?


Ây da, nị có piết dzăn woá từ chức hong?Đề nghị ta không coi
các mạng đồi trụy kỳ quá !
 
Bà mẹ, tớ tư duy mãi
mà chả hỉu quái dzì cả
bức xúc thật đấy!Nị đừng có lo
tụi nó lộn xộn là ngộ tả xẩy lế !Nhị ca ui, tụi nó ganh, nó chọc giận đệ
Hầy dà, tụi nó trên răng dưới củ ...
chuối mà, hổng có sao mà !