Nov 14, 2012

chớ qua hỏi mấy em hổng phải sao?Qua hổng có xin chức, ai cho qua thì qua nhận. Bây giờ mấy em biểu qua từ chức thì đâu có được. Chừng nào đứa cho qua chức đòi lại thì qua sẽ trả. Chớ qua hỏi mấy em hổng phải sao? Ai cho mấy em món đồ thì món đồ đó của mấy em chớ. Phải hôn? Hế hế hế ! Giỏi thì đòi lại đi qua trả liền hà! Hế hế hế! Mà qua nói thiệt, bây giờ qua ăn quen nhịn hổng quen, có đòi lại thì qua hổng trả thì làm gì qua nè ? Hè hè hè ! Hế hế hế! ( Dân Làm Báo) (Tôi chưa bao giờ xin hay chạy chức đối với đảng CSVN)