Nov 13, 2012

cái thái độ

Từ ý nghĩ qua hành động. Khoảng giữa là thái độ. Thái độ rất quan trọng. Vc biết vậy, nó bằng mọi cách làm cho dân chúng VN phải có thái độ tốt đối với đảng và nhà nước. Nếu để ý, trong xã hội Vc, từ "thái độ" rất được chú trọng và săn sóc kỹ. Thái độ học tập, thái độ tiếp thu, thái độ ứng xử, thái độ giao tiếp, thái độ đối thoại... Thái độ phải "tốt". Có thể sau lưng nó thì sao cũng được. Trước mặt Vc, làm ơn dạ và cười. Vậy là đủ. Vc chỉ cần vậy.

Ngày xưa, lúc đánh nhau thì địch là thằng, ta là  ông. Thằng Mỹ, thằng Thiệu, thằng Kỳ, thằng Ngụy . Nhưng, ông LX, ông TQ, bác Hồ, bác Mao, ông Stalin ... Đó là thái độ. Ta dzà địch. Rõ ràng.
Hiện tại, gì thì gì, cái gì cái, chửi Vc sao cũng được . Ẩn danh ẩn mặt, trên mạng, trên blog ... sao cũng được . Dzìa tới phi trường thì làm ơn gãi đầu gãi tai dà dà anh cán bộ nhé. Tốt.
Tui thấy rất nhiều "bạn" trong nước, một cũng anh chiến sĩ công an, hai cũng anh chiến sĩ của đảng, mặc dù có thể các "bạn" này vô cùng  phẫn uất người "lạ" đánh đập dân chúng. Lạ.

Vc rất sợ một ngày nào đó người dân VN không còn gọi chú tư chủ tịch, bác ba bí thư, cô út ngân hàng, anh tám công an, thiếm năm toà án. Thay vào đó là bọn công an, thằng cán bộ, tên người lạ, giặc tàu lạ, bọn tay sai bán nước ...
Nhà văn Phạm Thị Hoài đăng trên blog của bà bài viết đề nghị các  người trẻ tuổi không cần xưng hô "chúng cháu" đối với chính quyền. Xưng chúng tôi là đủ. Đúng vậy, lâu nay Vc một mặt buộc người dân cúi đầu tâng bốc cán bộ, một mặt hạ thấp phẩm hạnh dân chúng bằng các từ ngữ xưng hô. Chúng tôi là đủ. Chúng cháu đối với chính quyền, nghe rất nô lệ và hèn kém.  (Chúng tôi là đủ)

The way people behave is more important than what they achieve (M.Gandhi)
Cái cách mà dân chúng tỏ thái độ còn quan trọng hơn là thành quả mà họ gặt được