Nov 19, 2012

cái gì đó đẹp hơn gái

Cuội và cái Gái

Mình về
mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ
hàm răng mình cười
Ngượng nghịu
họ ngồi cạnh nhau
Độ này làm sao ấy
Và Gái hỏi Cuội
Và thằng Cuội ấp úng
Kể ra Gái cũng đẹp
Lại còn có cái gì
cái gì nhỉ?
Cái gì đó đẹp hơn Gái
Thôi rồi
đích thị là Cuội nói dối
Cuội nói những gì nó mơ thấy
Lão giáo đầu thong thả
nắm chiếc gậy trúc
muốn gột tiếng oan muôn thủa
Cho thằng Cuội
Thằng Cuội không nói dối*

..........................................................
*Kịch Lộng Ngôn, Vũ Khắc Khoan
http://www.gio-o.com/VuKhacKhoan.html