Nov 11, 2012

chia những buồn vui

Hãy nói một lời
có phải anh giận em
Có phải anh giận em?
(Lời nhạc Ngân Giang)

Dường thiên thu

Ngày quen nhau
vui buồn cũng có
giận nhau thỉnh thoảng
Sao anh không đến nhà
Mẹ nhắc
Có phải anh giận em?


Ngày chia cuộc đời
Trăm năm
Chia những buồn vui
và giận nhau không nói
Em lại hỏi

Có phải anh giận em?

Ngày mươi năm trước
rồi hai mươi năm sau
Cũng vậy
Có lúc mình lại giận nhau
Có phải anh giận em?


Em yêu
Chuyện cũ rích đã ngàn năm
Câu hỏi dường thiên thu
nhẹ hều
Có phải anh giận em
có phải anh giận em
làm đau thắt lòng ta 


Anh về kẻo trời mưa