Oct 19, 2012

tư ếch tự trào

After the  6th Vee Cee Central Party assembly,10/1st - 10/15th/2012
Vee Cee President: Let me go, me no want do any more, me want return me house to the Party. Me say the ... truth, OK!


hụi nghị thì qua kìm chế, qua nín khe
chừng hết nghị hụi, qua canh me, qua xạo ke um sùm
còn nữa nè, chờ khi dìa hưu, qua dziết báo qua ... bùm
qua phê, qua  nổ, đùm đùm pháo bông cho mấy em coi... chơiHe said about "withdraw" but people know what he means "backward to aim his good chair only"

cóc đâu có cóc dương càng
ếch đâu có ếch chàng hàng rút lui
cụm từ nói ngược hiểu xuôi
giò lái bỏ tréo rút lui cẳng nào?

Thiến Heo (Chú tư Ếch)