Oct 11, 2012

nobel prize in literature 2012


莫言 Mạc Ngôn

Pen name: Mo Yan 莫言 Mạc Ngôn
Dob: 17 February 1955
Country: China
Name: Guan Moye 管謨業 Quản Mô Nghiệp

Announcing the prize Thursday morning, the Swedish Academy praised Mo Yan’s “hallucinatory realism,” which “merges folk tales, history and the contemporary.”

Thông báo giải thưởng vào sáng Thứ Năm (10/11/2012), Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên dương  Mạc Ngôn "Huyền ảo thực tại," bằng cách "trộn lẫn truyện tích dân gian, lịch sử và đương thời."

In recent years, the Nobel Prize in Literature has often gone to deserving but little known and under-published writers, setting off a scramble to reissue whatever might be available. This year, fortunately, the prize has gone to a well-deserving and well-published writer: the wild man of Chinese fiction, Mo Yan, whose pen name means “Don’t speak.”

Trong nhiều năm gần đây, Nobel Văn Chương đã trao cho người xứng đáng nhưng ít được biết đến và là những văn nhân có tác phẩm xuất bản-ít, khiến phải đặt lại vấn đề điều gì cũng khả dĩ sẳn sàng. Năm nay, may thay, giải thưởng đã trao cho một nhà văn rất-xứng đáng và có sách xuất bản-khá: anh lực điền của tiểu thuyết Trung Hoa, Mạc Ngôn, bút hiệu có nghĩa là "Chẳng nói".

Mo Yan’s American translator, Howard Goldblatt, describes the Chinese writer as a quiet and thoughtful autodidact. “He’s very socially aware, and he’s got a strong social conscience,” Goldblatt said by phone from his home in Indiana. “He’s very interested in Chinese society, in its good and bad forms. Controversy rages around him, but it no longer bothers him. He must have so much going on in his head that he doesn’t have time to deal with the outside world.”

Người phiên dịch Mo Yan ra tiếng Mỹ,  Howard Goldblatt, mô tả nhà văn Trung Quốc như là một người thầm lặng và tự học rất sâu sắc. "Ông ta rất am tường xã hội, và ông ta có một lương tâm công thể thật mạnh mẽ," Goldblatt nói qua điện thoại từ nhà ở Indiana. "Ông ấy rất yêu thích xã hội Trung Hoa, trong cả hai hình thái tốt đẹp lẫn xấu xí. Tranh cãi ồn ào chung quanh ông, nhưng chẳng làm ông bực mình. Ông ta đúng là có quá nhiều điều trong đầu óc khiến ông chẳng còn thì giờ biện thuyết với thế gian bên ngoài."
(Washington Post    Mo Yan wins the Nobel Prize)

.............................................

Như di chúc của  Alfred Nobel viết:
"...one part to the person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work in an ideal direction ...”
"... một phần trao cho người nào sáng tác trong lĩnh vực thuần văn chương có ý hướng nổi bật nhất..."

Mạc Ngôn là nhà văn. Thì chỉ có văn chương là chuyện mà ông cho là quan trọng nhất. Không có gì động tâm ông, ngoài sáng tác. Dĩ nhiên là sáng tác văn chương Trung Hoa. Thuộc về xã hội, dân gian và lịch sử củaTrung Hoa.  ( Nobel Prize)

Có nhiều ý kiến, đa phần là từ TQ, đòi Mạc Ngôn nên có thái độ chính trị bất cộng tác với nhà nước Trung cộng. Tui nghĩ là đòi hỏi của họ cũng có điều hợp lý. Nhưng trong trường hợp Mạc Ngôn và giải Nobel văn chương thì yêu cầu này có hơi chệch hướng. Vì, nếu Mạc Ngôn đã hành động theo ý họ, thì ông khác gì Lưu Hiểu Ba, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ của TQ, cũng đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên dương trước đây.
Mạc Ngôn là nhà văn chuyên nghiệp. Và giải Nobel Văn Chương chỉ xét tiêu chuẩn văn chương có ý hướng vượt trội nhất, trong số hơn 200 ứng viên dự tranh năm nay. Văn nhân, họ chỉ gói ghém tâm tư hoài bảo tất cả trong tác phẩm văn chương của họ mà thôi.

..................................................

Tản mạn về Mạc Ngôn

+ 莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代著名作家。(Viết theo lối giản thể của TQ)
+ 莫言(1955年2月17日-),原名管謨業,生於山東高密縣,中國當代著名作家。(Viết theo lối truyền thống của Taiwan)

Mạc Ngôn (1955 niên 2 nguyệt 17 nhật-), nguyên danh Quản Mô Nghiệp, sinh vu Sơn Đông Cao Mật Huyện, Trung Quốc Đương Đại trứ danh tác gia.
Mạc Ngôn (sanh ngày 17 tháng 2 năm 1955-), tên thật là Quản Mô Nghiệp, sống tại huyện Cao Mật tỉnh Sơn Đông, là sáng tác gia nổi tiếng đương thời của Trung Quốc.

Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp. Tui thấy nhiều người viết tên thật của MN là Quản Mạc Nghiệp. Tra các từ điển Hán Việt thì chữ 謨 = Mô => kế sách, mưu mô. Không thấy chổ nào ghi một âm khác là Mạc, đồng nghĩa với Mô là mưu mô.

Ngoài ra, cái bút hiệu  莫言, nghĩa không nói, theo tui là một lối chiết tự khá thú vị từ chữ 謨 Mô là tên lót của ông. Người Trung Hoa họ hiểu điều MN muốn nói dễ dàng: kế sách trong lòng không phải lời nói bên ngoài. Còn, kế sách gì? Thì người ta ngầm hiểu, ngay cả độc tài TQ cũng khó bắt bẻ lung tung được.  (http://baike.baidu.com/view/51704.htm)