Oct 2, 2012

ngập ngừng

 thu chiều

chiều
xe chậm
con lộ xuyên rừng
độc đạo 

ngoằn ngoèo 
xa hút
thoai thoải 
vách núi hai bên
chiều 
tĩnh mịch
 lạ thường

bất chợt
chú chồn đèn 

thản nhiên chắn lối
giương đôi lồng mắt
sáng trưng

 im sững 
ngập ngừng

ngoắc một cái
đã mất
hút vào lùm cây
vàng chóe 

tím sậm 
đỏ chát
chiều vàng thu 
cổ tích

.................................
usa, autumn 2008
Vivaldi Autumn