Oct 18, 2012

thì thầm khúc khách  

thu dạ vũ

nửa đêm trở giấc
nghe mưa thật nhỏ
gió nhẹ hắt ướt
ánh hiên vàng
đầu mùa mưa thu đêm
len vào khung cửa
quên khép

có tiếng ai
là đôi tình nhân
đồng hương
thì thầm khúc khách 
cớ làm sao quên ngủ
lại băng mình theo gió
xuyên mưa thu đêm
dạ hành

nửa khuya trở giấc
nghe hơ ấm
bàn tay em
nghe giọt lách cách
lanh canh máng xối
nghe rớt tiếng
xuyên mưa thu đêm
tình duyên

..............................
Mưa nửa đêm