Oct 25, 2012

lưỡi gươm biến mất

+ Có lần, tui xem một phim, loại phim nhiều tập võ hiệp Trung Hoa. Ông đại tướng được ông thừa tướng túc kế quyền mưu mời vào phủ để dự tiệc. Bước vào phủ, ông phải để lại thanh kiếm cho người cất giữ. Trong tiệc, lời qua tiếng lại, ông giận, kiếu từ ra về. Nhận lại thanh gươm. Lúc đó võ sĩ có lệnh đến bắt. Ông tuốt gươm : lưỡi gươm biến mất, còn cái… cán thôi! Dĩ nhiên, loay hoay, đại tướng đã bị gươm kề ngang cổ! Gươm là phương tiện của võ tướng. Có thể xem ngôn từ, chữ nghĩa, tiếng nói là phương tiện của nhà thơ (văn) hay không?

+ Có một khía cạnh khá quan trọng trong tiếng Việt. Đó là thành phần Hán Việt. Trước 75, có khoảng 25-30% từ Hán Việt trong tiếng Việt. Sau, này có chừng 60-70%. Hán Việt được dùng thường xuyên trên đài và báo chí VN. Trong dân chúng có thể ít hơn, nhưng vẫn còn mật độ dầy đặc hơn xưa. Tui có thể trích ra bất cứ bài viết nào thuộc các tờ báo nhà nước VN, đếm từ Hán Việt sẽ không ít hơn 60%. Đó là chưa kể sự khác nhau rất lớn giữa từ Hán Việt trước đây và hiện tại.

+ Đại Hàn Dân Quốc và Nhật Bản cũng là những nước còn giữ chữ gốc Hán trong tiếng nói của họ. Và sự khác nhau giữa họ với VN là: học sinh trung học của họ buộc phải viết thông thạo khoảng 2,000 Hán Tự, lên College, đòi hỏi khoảng 3,000. Khác nhau ghê lắm. Bởi, người Đại Hàn và Nhật, về mặt học thuật, họ có thể sáng tạo thêm tiếng nước mình dựa một phần trên sự hiểu biết Hanja và Kanji.

Còn VN?, mặt này, VN bất khả. Điều nghịch lý là, tuy không thể đọc được Hán Tự, tiếng Việt hiện tại lại “dày đặc” từ Tàu theo TQ ! Điều này khá rắc rối và nguy hiểm. Vì người Việt có thể nói “xử lý” con người và chất thãi giống nhau. “Sự cố” dùng chung cho cả accident tai nạn và event sự kiện v.v… Hễ “chính thống” đã “nhân dân” thì là cứ nhân dân, ít ai muốn dùng khác, như dân chúng, công chúng, cũng là từ Hán Việt do người Việt đặt ra. (damau.org Hanja ,  Kanji
.........................

Trích:
  " Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: trong thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ triển khai rộng khắp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung học tập và làm theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, từng tổ chức. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã kêu gọi về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy bổ sung vào quy chế làm việc, các chương trình kiểm tra quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". (Báo điện tử đảng Vc)

Tổng số chữ không kể tên riêng 250 từ. Tổng số từ Hán Việt 170 .
 Suy ra, có 68% mật độ dầy đặc từ Hán Việt theo "mô hình" hành văn TQ đã được dùng!