Oct 12, 2012

hạc đăng thiên


Yuna Kim


Skater
By Ted Kooser

She was all in black but for a yellow pony tail
that trailed from her cap, and bright blue gloves
that she held out wide, the feathery fingers spread,
as surely she stepped, click-clack, onto the frozen
top of the world. And there, with a clatter of blades,
she began to braid a loose path that broadened
into a meadow of curls. Across the ice she swooped
and then turned back and, halfway, bent her legs
and leapt into the air the way a crane leaps, blue gloves
lifting her lightly, and turned a snappy half-turn
there in the wind before coming down, arms wide,
skating backward right out of that moment, smiling back
at the woman she'd been just an instant before.

Nàng lướt băng

Nàng mặc tuyền đen ngoại trừ lọn tóc vàng đuôi gà
bỏ ra ngoài từ chiếc nón kết, và đôi găng tay nhạt xanh
cho nàng vươn ra, những ngón tay mượt thuôn dài,
nàng bước những bước chắc, click clack, lên giá băng
miền  địa cực. Và đó, với tiếng đánh cóc lưỡi đôi thiết hài,
nàng bắt đầu đan chéo con đường mở thênh thang
đi vào vùng bãi lớn rộng ngoằn ngoèo. Nàng nhào xuống giá băng
và rồi xoay người lại, giữa chừng, co đôi chân
búng vào không trung như con hạc đăng thiên, đôi găng xanh
nhấc nàng bay lên nhẹ, quay ngoắc một nửa vòng
đứng trong gió trước khi sà xuống, dang rộng đôi tay,
kéo lướt đi giật lùi ngay khi vừa chạm băng, nhoẻn lại nụ cười
của nàng người thiếu nữ thoáng  phút giây trước đó không lâu.

  Yuna Kim El Tango de Roxanne, 2012