Oct 31, 2012

Bù em góp núi chung đồi

Kiếp sau

Bù em một tháng trời gần
Đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
Bù em góp núi chung đồi
Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ
Bù em xuôi có ngàn thơ
Vẫn nghe trắc trở bên bờ sông Thương
Quên thôi bông sẽ phai hường
Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu
Non sông bóng mẹ sầu u
Mòn trong ngưỡng cửa chiều lu mái sầu
Thôi em xanh mắt bồ câu
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau

Núi nhớ

Chiều đầu sông ngóng cuối sông
Quê ai một rẻo lau bồng lẻ loi
Nước nguồn cuốn lá nguồn trôi
Thừng côi cút buộc thuyền côi cút bờ
Bơ vơ này níu bơ vơ
Kia mây núi vấn mây chờ nẻo mây
Nhớ khôn nguôi với dặm dài
***
Trước sau cách một miên trường
Còn chong đèn nhỏ lửa giường nhớ nhung
Nhớ vời một thoáng chân dung
Bao giờ hết được vô cùng thì thôi
Thuyền soi nước cũng bồi hồi
Núi kiên tâm vấn mây ngồi để tang
Chim tha thế kỉ bộn bàng
Chiều về trọ nghỉ nóc hoàng hôn cao
Nao nao sóng bóng thuở nào
Dặt dìu nước tỏ tường sao đậm đà

Cung Trầm Tưởng

................

Quên thôi bông sẽ phai hường
Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu
Non sông bóng mẹ sầu u
Mòn trong ngưỡng cửa chiều lu mái sầu

Trước sau cách một miên trường
Còn chong đèn nhỏ lửa giường nhớ nhung
Nhớ vời một thoáng chân dung
Bao giờ hết được vô cùng thì thôi

Một nhà thơ miền Bắc, lại làm thơ tiếng Nam. Nhưng đọc lên nghe rất tự nhiên không có vẻ giả tạo. Đó cũng là trường hợp của Thanh Tâm Tuyền và Bùi Giáng dùng tiếng miền Nam trong thơ văn mình rất hay và tự nhiên. Và đây cũng là một nét đặc thù "Tình Bắc Duyên Nam" của văn nghệ miền Nam trước 75. Khi Bình Nguyên Lộc, Lê Xuyên, Tô Thuỳ Yên Nam Kỳ kết giao thân thiết với Bắc Kỳ Trung Kỳ Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng v.v...

Cung Trầm Tưởng là nhà thơ với những vần lục bát thật đẹp.  Nét đẹp rất VN.
Thơ lục bát dễ làm. Khó hay. Cung Trầm Tưởng là một trong vài người làm thơ lục bát hay. Dường như thơ lục bát của ông không nhiều lắm như Viên Linh hay Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng. Những đại cao thủ của thơ lục bát hiện đại .  (“Nhà thơ Cung Trầm Tưởng ra mắt sách tại California” )

Kiếp sau
Nhạc Phạm Duy, ca sĩ Thái Hiền