Sep 4, 2012

vn, the backyard of chinaWhen the Deputy Chief of the General Staff of the Chinese People's Liberation Army Ma Xiaotian came in Hanoi, 9/2/2012 night, also the birth day of  Vietnam Communist State Day, for his 4 Asian natinons tour visit, almost VC' s leaders bowed to see him. Stupid, suck ! 

HANOI, Sept. 3 (Xinhua) -- Vietnamese Defense Minister Phung Quang Thanh met here on Monday with the Deputy Chief of the General Staff of the Chinese People's Liberation Army Ma Xiaotian. During the meeting, the two sides exchanged views on relations between the two countries and armies, as well as other issues of common concern.(Xinhua - Tân Hoa)
PQThanh thanked China for its valuable long-term support [news.xinhuanet.com]

Báo của Tàu cộng chỉ tường thuật cuộc hội họp giữa PQThanh và Ma Xiaotian thôi, coi như là chính thức. Nội dung, PQThanh tỏ lòng ngưỡng phục và biết ơn TQ . Ma Xiaotian nhắc lại 16 dzàng 4 tốt không được quên. Báo Xinhua của China chỉ tường thuật lại nội dung gặp gỡ giữa Phó /TTM Ma Xioatian và Bộ Trưởng QP PQThanh. Điều này Tàu cộng muốn nói gì ?

- Tàu cộng xem VN là chư hầu, tỉnh nhỏ của TQ. Phó nói chuyện với trưởng.
- Tàu cộng qua VN chiều tối ngày 2/9, trùng ngày QK của Vc. Nếu bình thường đến để chúc mừng thì khác. Nhưng ghé ngang để họp về an ninh quân sự thì lại khác. PQThanh lại ca ngợi và cám ơn TQ, nghĩa là một lần nữa TQ là nước mẹ đở đầu cho VN là tỉnh nhỏ.