Sep 12, 2012

trời mưa ướt lá trầu vàng


Đóng

Ba Lý Tang Tình
Dân ca Quảng Nam

Trèo lên trên rẫy khoai lang
Chẻ tre đan sịa cho nàng phơi khoai

Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu ướt chàng em thương

Trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt anh thì anh chịu chớ ướt người thương anh buồn

Dù cho trời đất phân chia
Hai đứa mình như khóa với chìa bên nhau

Ba Lý Tang Tình