Sep 13, 2012

phố cũ bây chừ xa lạ

Rừng chưa thay lá

Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Huỳnh Anh


Anh đi rừng chưa thay lá
Em về rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa

Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Cuốn hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu

Em có về qua lối cũ
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em nữa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đầy

Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa

Anh đi rừng chưa thay lá
Em về rừng lá thay chưa
Cuốn hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu

Em có về qua lối cũ
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em nữa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đầy

Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa

  Rừng chưa thay lá

Nhạc sĩ Huỳnh Anh đã nói rằng khi đọc 4 câu đầu bài thơ của nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn: Anh đi rừng chưa thay lá Em về rừng lá thay chưa Phố cũ bây chừ xa lạ Hắt hiu đợi gió giao mùa, là ông đã cảm thấy "phê", ông đã cảm nhận ngay tiếng nhạc trong lòng mình. Đúng. Nhạc sĩ Huỳnh Anh bắt đúng ngay nhịp của một bài thơ trử tình, dung dị, và rất dễ thương của Hoàng Ngọc Ẩn.