Sep 19, 2012

myanmar political prisoners freed


 tù nhân chính trị chụp hình kỹ niệm tại trụ sở
Liên minh Dân Chủ Quốc Gia
sau khi họ được thả tự do hôm 17 tháng Chín
 năm 2012. Source: AFP
YANGON, Myanmar — Activists in Myanmar are welcoming the release of nearly 90 political prisoners as part of a larger government amnesty but say they are disappointed that hundreds remain behind bars.

The opposition party of Aung San Suu Kyi said Tuesday it had confirmation that at least 87 political detainees were among the 514 prisoners granted amnesty a day earlier.

Những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ của Myanmar hân hoan đón chào sự thả tự do cho gần 90 tù nhân chính trị như là một phần trong chương trình ân xá to lớn của chính phủ, nhưng cho hay là họ thất vọng khi thấy hằng trăm người vẫn còn bị tù giam.

Đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi nói hôm nay thứ Ba ngày 18 tháng Chín là họ có sự xác nhận tối thiểu 87 trong số 514 tù nhân chính trị đang bị tù được ân xá một ngày trước đó.( Myanmar political prisoners freed)

Miến Điện trước đây là chế độ quân phiệt độc tài. Tuy là độc tài, họ vẫn còn phần lớn thực lực tự chủ. Khác hoàn toàn với Vc. Vc là mô hình cò con theo Tàu cộng rập khuôn. Vì vậy, Miến Điện thả bao nhiêu tù cũng được. Họ có thực quyền. Còn Vi xi ? Tàu nó nắm đầu dở hổng mặt đất, lực đâu nữa mà tự chuyên?

Nói thí dụ, bây giờ Vc thả THDThức, LM Lý, CHHVũ. Vài người thôi cũng khó. Khó, vì còn phải "thông qua" "ông" TQ . Phải thông qua Đại Sứ TQ. Phải thông qua Việt Trung Hợp Tác Song Phương Chỉ Đạo Uỷ Viên Hội của Đái Bỉnh Quốc Tôn Giả . Vì sao? Vì những người tù này có tư tưởng chống Tàu Cộng !

"Theo đó, hai bên đã tổng kết, đánh giá tình hình hợp tác quan hệ hai nước trong thời gian qua, đồng thời đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng, biện pháp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, làm cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định." (Uỷ Ban TQ chỉ đạo "toàn bộ" nước VN)

Xã hội VN suy đồi, tàn ác, dưới mô hình Tàu cộng