Sep 11, 2012

hoặc là ta sẽ tìm chẳng thấy gì cả

+ If you cannot be a poet, be the poem. (David Carradine)

David Carradine được biết đến như là một movie actor và director chuyên nghiệp, ngoài ra, ông ta cũng còn là một musician, tuy không nổi bằng điện ảnh. Từ “poet” mà David dùng có thể là muốn nói đến dạng thi sĩ chuyên nghiệp. Sống và làm việc toàn thời gian cho thi ca, có thi tập xuất bản. Còn poem, bài thơ, với ông ta, lại là phong vị trong đời sống. Đời sống của ông là cuộc đời điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Thơ, theo người Mỹ, cũng có thể hiện diện trong nhiều mặt sinh hoạt khác.

Although publishing poetry in periodicals is typically the most traditional type of poetry career, it is not the only type of poetry career. Poets can also work as songwriters, for instance, and some may even write greeting cards. Entrepreneurial poets might even consider trying to sell original poetry that has been printed, painted, or carved onto a product, such as a coffee mug or sign. ( Poetry career)

+ Hội sự hậu tố

Hội sự hậu tố nghĩa là công việc hội họa đặt nền tảng trên chất màu trắng. Câu này Đức Khổng Tử trả lời các đồ đệ khi bàn về Kinh Thi. Tử Hạ hỏi Khổng Tử về một bài thơ trong Kinh Thi:

Miệng cười khéo nở nang
Mắt đẹp liếc rõ ràng …

Là cớ làm sao?

Khổng Tử trả lời: Hội sự hậu tố.
Chất trắng có trước rồi mới có hội họa, hội họa theo sau chất màu trắng.
(Khổng Học Đăng – Phan Bội Châu, trang 227)

素 tố (10n)
1 : Tơ trắng.
2 : Trắng nõn. Như tố thủ 素手 tay trắng nõn. Người có phẩm hạnh cao khiết cũng gọi là tố. Như tố tâm 素心 lòng trong sạch. Nói rộng ra phàm cái gì nhan sắc mộc mạc cũng gọi là tố cả. Như phác tố 朴素 mộc mạc, để tang mặc áo vải trắng to gọi là xuyên tố 穿素. Ðồ gì không có chạm vẽ cũng gọi là tố. Như tố đoạn 素緞 đoạn trơn.
(Hán Việt Tự Điển – Thiều Chửu)

+ Có một câu phương ngôn khác về vẻ đẹp cũng hay, xin chép ra đây chia sẻ cùng quý vị:

Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not. (Ralph Waldo Emerson)
Mặc dù chúng ta du hành khắp thế giới để kiếm tìm cái đẹp, chúng ta vẫn phải mang nó canh cánh bên lòng hoặc là ta sẽ tìm chẳng thấy gì cả. ( damau.org)