Sep 30, 2012

non xanh mà nước biếc

Hò trên núi
Nhạc sĩ: Phó Đức Phương
Trình diễn: Năm Dòng Kẻ;
Ngọc Hạ & Vũ đoàn PBN


Núi hơ... núi
Thuyền hơ... thuyền
Mây hơ... mây
Nước hơ... nước

Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi
giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập
Ai phá núi
Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc... ối a
Khoan nhặt mái chèo ... hừ là
Khoan nhặt mái chèo... ối a

Núi hơ... núi
Thuyền hơ... thuyền
Mây hơ... mây
Nước hơ... nước

Nhìn bóng chiều in ngấn nước
Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng
Nghe tiếng suối
Xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về mà bến mới ... ôi a
Cá nặng lước đầy... hừ là
Cá nặng lưới đầy.... ối a

Núi  hơ... núi
Thuyền hơ.... thuyền
Mây hơ... mây
Nước hơ... nước

...................................

Nhạc tình của TCS cũng có một số bài rất hay. Nhưng có một điều ít người để ý. Là nhạc tình của TCS chỉ có thể xuất thần khi được những ca sĩ sống và lớn lên hoặc là cùng thời đại với ông, hoặc là những ca sĩ được nuôi dưỡng trong bầu khí của xã tự do nhân bản thể hiện. Tui không hiểu tại sao, tui nghe và so sánh rất nhiều ca sĩ hiện nay, trong nước ngoài nước trình diễn. Nghe được được thì nhiều, chứ lột tả và xuất thần thì chỉ có các ca sĩ sống tại hải ngoại.

Trường hợp cũng tương tự, VNCS cũng có một số bản nhạc quê hương dân tộc rất hay. Cũng vậy, chỉ có những ca sĩ trong nước hoặc lớn lên trong xã hội đó yêu thắm thiết VN thì họ mới trình bày xuất sắc. Một trong các bản này là  Hò trên núi của Phó Đức Phương.
Rất tiếc, không hiểu tại sao, những bản nhạc như vậy hiện nay lại quá hiếm hoi trong nước? Bên cạnh những bản 3 xu lai Tàu tràn ngập thị trường?

Tuổi Đá Buồn, TCS  ;   Hò trên núi, Ngọc Hạ;   Hò trên núi, Năm Dòng Kẻ

Có chổ ghi là Hồ trên núi. Năm Dòng Kẻ thì ghi là Hò trên núi. Tui nghĩ tên bản nhạc là Hò trên núi có lẽ đúng hơn. Năm Dòng Kẻ chơi bản này trác tuyệt. Không cần nhảy nhót loi choi, hay múa may dầu chéo quãy, cái thần của âm nhạc trong nhịp điệu và âm thanh tiếng nói của chính dân tộc đó!