Sep 16, 2012

hẹn với ai ngủ đêm ngoài nội
 A tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow,
 always hopeful of romance and adventure. (Charlie Chaplin)


Ngoài nội

Hẹn với gió ngủ đêm ngoài nội
Nghe gã lang thang kể chuyện đời
Mùa xuân nhẹ mùa đông bão chấn
Vết cười chìm kết dấu tả tơi

Hẹn với trăng ngủ đêm ngoài nội
Xế đồi thông in bóng giữa khuya
Che lại nửa tinh cầu e ấp
Với lặng nhìn thiều nguyệt bồi hồi

Hẹn với mộng ngủ đêm ngoài nội
Chớp ngủ quên mộng cũng quên về
Canh trường dạ đẫm sương  bối rối
Đôi sóc chuyền đuổi bắt tình mê

Hẹn với thơ ngủ đêm ngoài nội
Bút tờ thơm gối sách đợi người
Nàng thơ nghịch lắc đầu không nói
Biết làm sao viết dăm chữ thôi

Hẹn với kiếm ngủ đêm ngoài nội
Mấy ngàn năm kiếm đã ẩn phong
Lưỡi ánh sắc hơi còn kết đọng
Kể chuyện buồn nghĩa sĩ hào dung

Hẹn với mắt ngủ đêm ngoài nội
Quen lầu son mắt lạ lẫm trời
Kẻ  Chương Ðài nhớ người lữ thứ*
Mắt sẽ ngậm ngùi  giấc ngủ côi

Hẹn với ai ngủ đêm ngoài nội
Một mình mình trò chuyện với đêm
Đêm suối  ẩm huyền sao lấp lánh
Chiếc  thuyền không nhã  giấc êm đềm

Hẹn với ta ngủ đêm ngoài cõi
Nghe lại thuyền trăng và tinh sương
Nghe chuyện kể tình mê sắc kiếm
Và chuyện đời của gió lang thang

.......................................................

Kẻ chốn Chương Ðài người lữ thứ
(Thanh Quan nữ sĩ)