Sep 14, 2012

chúng ta không được thoái trừ cam kết của mình

Dự luật HR1410 và Nghị quyết 484

Dân Biểu Ileana Ros-Lehtinen
+ Dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Loretta Sanchez, nói Nghị quyết 484 do bà đệ nạp lên Quốc hội Mỹ có hai thông điệp chính:

“Thông điệp trước tiên gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực để thúc đẩy cải thiện nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả, thông điệp lớn nhất của Nghị quyết này là gửi tới tất cả những người đã và đang bị tù đày vì các điều luật mơ hồ của nhà nước như 79 hay 88, tới những nhà hoạt động trẻ, các blogger, những người đang gióng lên tiếng nói khát khao cho những sự thay đổi tại Việt Nam, rằng chúng tôi đang theo sát họ, bên cạnh họ, và ủng hộ tinh thần cho họ. Vì, như lời của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với tôi trước đây, rằng những tiếng nói bên ngoài rất quan trọng đối với các nhà hoạt động trong nước, mang đến cho họ hy vọng và sức mạnh để họ tiếp tục công việc mà họ cần phải làm cho nhân dân Việt Nam.”

+ Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Ileana Ros-Lehtinen, nói Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 vừa được Hạ viện thông qua sẽ giúp Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững cam kết của mình là đứng về phía những người bị áp bức, chứ không phải với những kẻ áp bứcPhát biểu trong ngày thông qua Dự luật hôm 11/9, bà Ros-Lehtinen nói:

“Người dân Việt Nam tiếp tục bị áp bức bởi những cai tù cộng sản, không thể thay đổi chính phủ hay được hưởng pháp quyền. Các cuộc bầu cử gần đây nhất hồi tháng 5 năm nay không tự do, không công bằng. Cũng như những người sống dưới chế độ Castro tàn nhẫn ở đất nước Cuba quê hương tôi, người dân Việt Nam là mục tiêu bị công an cư xử tàn bạo, chịu những điều kiện tù đày vô nhân đạo, và không được xét xử tự do, công bằng.”

+ Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ không nên tưởng thưởng cho chế độ độc sản độc tài cho tới khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Bà Ros-Lehtinen nói tiếp:

“Chúng ta phải tiếp tục là ngọn hải đăng. Chúng ta không được thoái trừ cam kết của mình, phải đứng về phía những người bị áp bức, chứ không phải với những kẻ áp bức. Dự luật này sẽ dẫn đường cho chúng ta thực hiện điều đó.” VOA Tiếng Việt, I , VOA Tiếng Việt, II