Aug 15, 2012

thông thoáng nổi cộm


Vietnamese communist party members in crit & seft-cricticize method demo

Trọng: Nghiêm khắc phê bình đ/c Dũng vẫn còn "nổi cộm" quá đáng !
Dũng: Tôi lên án hạ tầng cơ sở của đ/c Hùng quá thô tháp "vô cảm" 
Hùng: Tôi cực lực phản đối "tiêu chí" của đ/c Sang vô cùng "vĩ mô"
Sang: He he he ! Khẩn trương khẩn trương nhạy cảm nhạy cảm !
(Source: danchimviet.info)