Aug 29, 2012

republican national conventionĐại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa tại Florida 8/27 - 8/30/2012

Five things we learned at the Republican National Convention

1. Ann Romney's speech lives up to expectations
Diễn văn của Ann Romney sống động đầy triển vọng
2. No more 'presumptive'
Không còn kiểu lừng chừng do dự
3. Paul supporters fight to the bitter end
Những người ủng hộ Ron Paul vẫn tranh đấu mặc dù kết thúc cay đắng
4. Trying to close the gender gap?
Một cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ?
5. Christie-lite?
Bài diễn văn tỏa sáng của Chris Christie, NJ. Governor

Republican National Convention
Republican National Convention Day 3
Republican National Convention