Aug 30, 2012

republican national convention (ctn)


"Hôm nay, ông Mitt Romney sẽ bước lên diễn đàn tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa để đưa ra những lập luận về vì sao ông xứng đáng được bầu để trở thành vị tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
Nhân vật được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống năm nay sẽ đọc diễn văn trước cử tọa tham dự đại hội đảng ở thành phố Tampa, Florida và hằng triệu khán giả xem truyền hình, sau nhiều ngày lắng nghe những bài diễn văn của các nhân vật nặng ký trong Đảng Cộng hòa, mục đích là để chứng tỏ ông Romney sẽ lo cai trị đất nước khác như thế nào, so với Tổng thống Obama."

"Không phải chỉ có dân chúng Mỹ mới chú ý đến cuộc tranh cử tổng thống trong tuần này. Ký giả của các cơ quan thông tấn nước ngoài chiếm một phần đáng kể trong 15.000 thành viên của giới truyền thông tại Tampa, Florida, tham dự Ðại hội Ðảng Cộng hòa để đề cử ứng viên ra tranh chức Tổng thống. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Alex Villarreal, một dịch vụ lâu năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang góp phần bảo đảm cho họ có các công cụ để hoạt động hữu hiệu" (VOA Vietnamese)

  Ðảng Cộng hòa đề ra lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc