Aug 28, 2012

níu tay bắc kim thang


chớm thu ngoài nội

chợp mắt
ngủ giấc trưa quên mùa hạ      
quên thật lâu ngoài nội
choàng thức
nhấp nhem trời tắt nắng
vàng ửng màu chiều
hoàng hôn và tím

lạ thật
im lặng
không tiếng ve
mùa hè vang reo sôi
không bé con
mùa hè rồng rắn
níu tay bắc kim thang
không luôn quạt tre nang
phong phanh

lạ thật
treo lơ lửng
đúng nửa vành trăng
một nửa không nghiêng
một nửa không chênh
vành trăng lặng dựng 
đứng sững nhìn
hóa ra là xứ mỹ
ngủ giấc trưa quên
mà trời vào hoàng hôn
vàng tím ửng mùa chớm thu
 
USA, 8/2012

Vivaldi Autumn