Aug 13, 2012

tiếng lọa 3

Cực đoan, quá khích, phản động và hiệu ứng con chó của Pavlov

- Reactionary  反 动 [făndòng] phản động
- Extreme 过 激 [guòjī]  quá khích
- Extremism 极 端 主 义 的 [jíduān zhŭyì de] cực đoan chủ nghĩa
(Collins Chinese Dict)

- Reactionary
: relating to, marked by, or favoring reaction; especially : ultraconservative in politics

- Reaction
- 1a : the act or process or an instance of reacting b : resistance or opposition to a force, influence, or movement; especially : tendency toward a former and usually outmoded political or social order or policy
2: a response to some treatment, situation, or stimulus "her stunned reaction to the news"; also : such a response expressed verbally  "critical reaction to the play"

- Extremism
 1: the quality or state of being extreme
2: advocacy of extreme measures or views : radicalism
(Merriam-Webster Dict)
.......................................

Ngược với các chính thể khác, người dân kiểm soát chính quyền, chính thể CS chính quyền khống chế người dân. "Khống chế" bằng bạo lực. Qua các hình thức đa dạng khác nhau. Một trong các cách đó là dùng từ ngữ, theo hiệu ứng "con chó và tiếng kẽng của Pavlov".
Người dân VN hiện nay, làm gì làm, hể nghe tới các danh từ hoặc tỉnh từ như: phản động, cực đoan, quá khích là  run sợ . Vì sao ? Vì bao năm sống với Vc, họ bị nhồi nhét tuyên truyền, các nhóm chữ này đồng nghĩa với chống đối, lật đổ, phạm pháp nghiêm trọng.

Cực đoan hay quá khích là Vc copy theo Tàu cộng 100%. Đó là một cái dở. Dùng nó để đàn áp người dân, là một điều phạm tội ác nữa. Cực đoan, tự nó chả có ý nghĩa gì. Nó chỉ có nghĩa là phẩm cách dứt khoát cùng cực của vấn đề như cách định nghĩa của MW như trên.   Cũng thế, phản động chỉ một khuynh hướng bảo thủ trong chính trị hoặc sự phản ứng lại các tác nhân hoặc ngoại lực khác biệt. Cực đoan trong trường hợp nào ? Cực đoan với ai ? Mới đầy đủ ý nghĩa.

极 端 Cực đoan
极 Cực = nóc nhà, chổ cùng cực như cực Nam cực Bắc
端 Đoan = ngay thẳng, đầu mối . Quân tử tạo đoan hồ phu phụ : Đạo quân tử tạo đầu mối từ đạo vợ chồng.
(Hán Việt Tự Điển Thiều Chửu)
Cực đoan là đứng hẳn về một đầu mút, không đứng giữa, không lưng chừng. Cực đoan như vậy đâu có mang nghĩa gì xấu xa tôị phạm như "hiếp dâm" hay "móc túi" v.v...

Suy ra
-2 người tranh luận debate trong mùa bầu cử, họ có cực đoan không ?  Họ phải cực đoan để bảo vệ chương trình tranh cử của mình chứ. Họ không thể hàng hai, tui sai anh cũng sai, anh đúng, tui cũng đúng ...
- Một cuộc biểu tình là sự bày tỏ ý kiến và niềm tin của công chúng - public beliefs and ideas expression có cực đoan không . Có, phải dứt khoát. Nếu không thì biểu tình làm gì ?

Biểu tình chống TQ xâm chiếm TS HS làm thí dụ:
Đả đảo TQ !
TQ cút khỏi HS/TS !
Đả đảo bè lũ bán nước !
Bây giờ, biểu đừng có cực đoan thì làm sao? Chả nhẽ hô lớn :
TQ ơi, “bạn” đừng chiếm HS TS nhé “bạn” tội nghiệp "mình" lắm bạn ơi !

Có điều lạ lùng là còn nhiều người trong giới truyền thông viết lách Việt ngữ ở ngoại quốc vẫn cứ sử dụng "cực đoan" quá khích" theo nghĩa trấn áp dân chúng của Vc. Lạ thật. Chỉ cần tra tự điển và chút xíu suy nghĩ là thấy ra  hiệu ứng con chó Pavlov - phản xạ bị điều kiện hóa conditioned reflex,  trong các từ ngữ này.

Hơn ai hết, nhà văn nhà báo viết Việt văn, chưa nói đến sự sáng tạo và độc đáo, trước tiên phải là những người viết thông thạo Việt ngữ. Trừ ra, họ là thành phần pro CS, còn như họ tự nhận là kiến tạo cho một nền tự do dân chủ cho VN thì thật ... loạ. Chữ nghĩa còn xài theo "tư duy" khủng bố của Vc thì dân chủ cái gì?

   Phản xạ bị điều kiện hóa trong thí nghiệm Pavlov' s dog
Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước