Aug 24, 2012

chịu chơi đâu có ngán !


Aug. 6, 2012: Monty, the Wadworth brewery shire horse, gets a pint of beer as he starts his two-week annual holiday in England on Aug. 3 Three draft horses deliver beer to Wiltshire pubs 50 weeks out of the year. (© Matt Cardy/Getty Images)
Chú ngựa Monty dzô một lít beer trong trong thời gian 2 tuần nghĩ phép thường niên, chú là 1 trong 3 chàng ngựa phân phối rượu bia, của hảng Wadworth, cho quán rượu Wiltshire, 50 tuần /năm.

July 8, 2012: An Afghan boy leaps from a ruined car in Kabul, Afghanistan, on Thursday. (© Ahmad Jamshid/AP)
Đại cao thủ võ lâm phi thân qua nóc nhà? Nope, thằng nhỏ Afghanistan nhảy bay qua nóc xe hư chơi cho đở... ghiền.