Aug 30, 2012

chất cười không thuộc môi

Au nom du front parfait profond. Eluard


Nhân danh

Tình yêu không trọn vẹn
trong hồn mắt mỗi người
cuộc đời hổ thẹn.
Ngực câm không tiếng nói
chất cười không thuộc môi
giác quan đói khát.
Đêm hẻm vây cửa sổ
người ngồi quên thời gian
tình cảm đòi mở ngõ.
Bàn tay trơ tự do
hoa chối từ tóc biếc 
hơi thở đắn đo.

Sự sống còn một người
sự sống còn nhiều người
những người vô tội.
Nhân danh
tình yêu tự do người
tôi được quyền kêu gọi.
Những người đã chết xin có mặt.
Những người còn sống xin giơ tay.

Thanh Tâm Tuyền 

Bảy ngàn đêm góp lại