Jul 21, 2012

thiệu võ tây sơn

Lão Mai quyền

Lão mai độc trụ nhất chi doanh
Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành
Thoái nhất bộ đơn hầu lão khởi
Phi nhất túc hoàn khí thanh đình
Tấn nha hổ dương oai thiết tỏa
Chuyễn giác long nỗ lực lôi oanh
Lão hầu thối tọa liên ba biến
Hồ điệp song phi lão bản sanh
Nguyệt hoạch song câu lôi điển chấn
Vân tồn tam tảo hổ xà hành
(Bản hiệu chính của Lý Ốc)

Mai già một cội một cành
Hai chân nhẹ lướt bộ hành tiến lên
Lui về một bước toạ liền
Vung thân tung cước trụ hình nghiêng ngang
Vươn oai sức hổ đánh sang
Chuyển mình hồi bộ rồng càng ra uy
Khỉ già núp bóng một khi
giục chồm như sóng tức thì tiến lên
Hai bướm bay trước bản tiền
Vầng trăng vằng vặc hai viền móc câu
Liên hồi sấm động sơn đầu
Gom mây ba lượt quét mau hổ xà
(Bản dịch của VoviamUS)

Thiệu võ là bài thơ, bài ca quyết tóm tắt quyền cước thảo bộ trong võ nghệ của VN cổ truyền. Tui dùng chữ Võ Nghệ. Tui không theo lối Tàu hiện nay dùng từ Võ Thuật - Wushu. Võ Nghệ là Nghề Võ, nói theo người Việt. Nghề, nghệ chủ ở thực nghiệm và thực dụng. Nghề tằm tang, nghề đúc luyện, nghề chạm khắc v.v... Bách nghệ chi gia, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nghề chơi cũng lắm công phu.

Khác với võ thuật Trung Hoa và nhiều nước khác, võ nghệ VN dùng thơ ca làm bài hát thiệu võ để dễ dàng ghi nhớ nội dung thảo quyền và cước bộ thân pháp. Võ Thiếu Lâm TH phân tích từ chiêu thế một. Xong , họ ráp lại thành bài .Thiệu võ không chủ tâm như vậy. Một câu thiệu lại gồm đến 2,3,4 chiêu thức. Học thì cũng học từ đòn thế một. Nhưng ráp lại thì cũng tùy. Tùy sự ứng biến của từng người học. Cái khác nhau là chổ đó. Nghề cũng nằm ở đó. Thiệu võ  được các ông thầy võ chế tác, bằng thơ lục bát hoặc thất ngôn, ngũ ngôn. Bằng Việt Hán hoặc Việt Nôm.Tùy.

Có điều kém may mắn cho thiệu võ ngày nay là người Việt sau bao năm chiến tranh, bây giờ lại lệ thuộc Tầu cộng quá nặng, thiệu võ bị méo mó, viết sai chính tả khá nhiều. Thành thử ý nghĩa thêm rối ren tối nghĩa. Nhất là các bài thiệu viết bằng Việt Hán. Do người Việt hiện nay 90% không còn biết chữ Nho mà ra. Có một nghịch lý trầm trọng trong xã hội VNCS hiện nay, đó là họ một mặt tôn sùng copy văn hóa Tàu cộng, mặt khác lại mù chữ TH. Điều này rất nguy hiểm. Tàu cộng sẽ tùy nghi bóp méo văn hiến Việt mà người Việt hoàn toàn mờ mịt, bất phân phải trái đúng sai. Ít nhất là trong giới có học, là những người đứng đầu trong hành trình dẫn giải tri thức.

Lão mai là cội mai già. Mai biểu tượng cho dương khí phương cương bên trong. Bề ngoài lại khác. Mai uyển chuyển mà dẻo dai. Hoa mai xinh. Cành mai đẹp. Cội mai chắc. Lão mai càng chắc chắn. Quyền lão mai như phong ba bảo táp. Cành mai nghiêng trái, cành mai sang phải. Gió mưa sấm động, mà cội mai vẫn bền bĩ chịu đựng. Bàn tay xòe, cuộn như bông mai nở như búp mai khép. Hình ảnh rất thơ ca và xinh đẹp. Tuy vậy, Lão Mai phần lớn do các đại cao thủ phái nam thủ diễn. Không hiểu tại sao.

Lão Mai quyền; Roi Thần Đồng