Jun 18, 2012

tên em là nguyệtIts name is Nguyet, or moon bird.  Its chirping is so beautiful ... Nghiêu Đề

chim nguyệt

tên em là nguyệt
nguyệt là chim trăng
tiếng kêu đêm
vào miền vĩnh hằng
em là chim nguyệt trắng


hỏi chị hằng
bóng trăng treo có còn
trái cam vàng in vách núi
hỏi thằng cuội
gốc cây đa còn hay chăng
mộng mị mãi ru quên đời?

tên em là nguyệt
chim nguyệt bay ngang cung hàn
này trăng
sáng mãi quả cam vàng in vách núi
này cuội
mơ nhé giấc nồng ấp quên mất trâu
ngủ thêm lâu thêm một ngàn năm nữa

_____
Trích Liêu Trai Chí Dị, truyện Đạo Sĩ. Đạo sĩ núi Lao
cắt miếng giấy vàng dán vào vách núi làm vầng trăng tỏa sáng.