Jun 8, 2012

tình ngây của ta

Điều khó hiểu là tôi vẫn tiếp tục làm thơ mãi sau thời tán gái. 
(Charles Simic)  http://damau.org/archives/24366#comment-9889
 

tình ngây

em có thương anh không
không
rồi mình làm đám cưới
tại sao
bây giờ ba mặt con
em có thương anh không
thương
anh có thương em không
thương
rồi gởi con
tụi mình  dông đi chơi
tại sao
a, thì ra
là tình ngây của ta

*

kiddo love

do you love me
nah
then we got married
why
now we have three kids
do you love me, big girl
do
the old boy, do you love me
do
then leaving the kids
we go around just for fun
why
ah
that' s our kiddo-love