Jun 1, 2012

em thắp một ngọn nến

Stock image of 'Young Couple In Love Walking On The Beach With Golden Retriever Dog At Dusk With Brilliant Glowing Orange and Blue Sunset'Clouds Gathering

 It seemed the kind of life we wanted.
Wild strawberries and cream in the morning.
Sunlight in every room.
The two of us walking by the sea naked.

 Some evenings, however, we found ourselves
Unsure of what comes next.
Like tragic actors in a theater on fire,
With birds circling over our heads,
The dark pines strangely still,
Each rock we stepped on bloodied by the sunset.

We were back on our terrace sipping wine.
Why always this hint of an unhappy ending?
Clouds of almost human appearance
Gathering on the horizon, but the rest lovely
With the air so mild and the sea untroubled.

The night suddenly upon us, a starless night.                                     
You lighting a candle, carrying it naked
Into our bedroom and blowing it out quickly.
The dark pines and grasses strangely still.

 Charles Simic
*

 Vân tụ

Như cuộc đời bọn ta vẫn hằng đợi mong
Như chùm dâu hoang như lọn kem buổi sáng.
Nắng dọi căn phòng
Như hai đứa trần truồng đi men mé biển.

Mà, đêm lại đến, mình lại tìm thấy nhau
Chả biết rồi ra thế nào.
Như kịch sĩ diễn vỡ bi hùng rực cháy,
Tâm trí mình rối bung như lũ chim bay vòng,
Như bầy cây thông đen lặng lạ,
Ta bước lên những phiến đá loang ánh huyết chiều.

 Thôi, ta về nếm lại ngụm men trên tầng lầu thượng.
Sao nghĩa thương đau cứ nhấp nhử hoài?
Đám tụ vân giăng mắc hình người
Đùn lấp cuối trời, chỉ mong manh còn lại
Chút xíu lưu tình trong trời trong biển lắng.

Đêm sập xuống mình, đêm không một vì sao.
Em thắp một ngọn nến, khỏa thân
Đem vào căn phòng ngủ thổi tắt ngấm.
Bầy cây thông đen với dặm cỏ vẫn mọc lặng lạ.