Jun 17, 2012

biển bờ trời man mác

summer haiku
夏季俳句
hài cú mùa hạ

at the beach
a crab’s sideways walk
on the hot sand
 *Matt O

 
the waves coming in
my sandcastle
floating away
*Abbey Berry


seagulls squawk
little kids
throw bread
*Laura  Bonnett


children playing hide seek
their feet crushing pine cones
ready or not here i come
*Chelsea Barberlero


*

biển bờ trời man mác
cua dáo dác bò ngang
ngày chói chang cát mịn
 
sóng dạt dào biển reo
cuốn theo lâu đài cát
tan tác trôi bình bồng
 
chim âu kêu quác quác
tụi con nít loay hoay 
ném trong tay bánh mì

bé con chơi cút bắt
chân giẫm đạp hoa thông
cho ta cùng chơi với

hài cú mùa hạ