Jun 6, 2012

ảnh nghệ thuật vn


                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
Từ trái qua phải, trên xuống dưới:
+ Cánh bườm trắng - Phạm Văn Mùi * Lão ông Daknong - Phạm Ngọc Trực
+ Nỗ lực - Võ Văn Thạnh *  Trầm ngâm - Vũ Nguyên Hương
+ Nón bay - Đặng Văn Lợi *  Đồi cát  -  Hồ Quế