May 8, 2012

vn art photography

                                   


                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                   
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
- Hoài hương, Lê Văn Khoa. Trưa hè, Lê Văn Khoa
- Ngày mớI, Lê Hảo Châu. Diễm Thúy, Vy Văn Đô
- Suối tóc, Hạ Quốc khương. Đồng dao, Lập Minh