May 21, 2012

tiếng lọa 2

All  全 部   [quánbù]  toàn bộ
People  人 民 [rénmín]  nhân dân
Stable  稳 定  [wĕndìng]  ổn định
Friendly   友 谊 [yŏuyì]  hữu nghị

Copy tiếng Tàu cộng theo một mật độ dầy đặc

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình Hà Nội yêu cầu toàn bộ các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt thông báo này. Tuyệt đối không được tụ tập biểu tình gây mất trật tự ổn định khu phố, gây mất tình đoàn kết quan hệ hữu nghị với nhân dân và chính phủ Trung Quốc.

Đoạn văn trên có lối viết và nói theo Tàu cộng. Mật độ chữ dùng theo dầy đặc. Sao y bản chánh. Đến nổi, chỉ cần chuyển âm qua tiếng Tàu là từ anh cán bộ Vc dân Mít thành anh anh ba Peijing ngay. Và lối nói này rất phổ thông hiện nay trên báo đài và trong xã hội VNCS. Chết chổ đó.

Mỹ Đình phường đích Hà Nội nhân dân ủy ban yêu cầu toàn bộ giai đẳng nhân dân chấp hành trước hảo giá cá thông báo. Tuyệt đối bất hội tụ tập biểu tình tác động liễu ổn định hòa trật tự khu vực,  tác động liễu bất hảo dữ Trung Quốc nhân dân hòa chính phủ đích đoàn kết hữu nghị quan hệ.

Hệ lụy vì thế rất lớn. Nó như một thứ "căn cước" giữa "ta" và "địch". Nghĩa là, ông A nói "nhân dân" "ủy ban" "toàn bộ" thì các ông các bà BCDEFGH cũng vậy. Nói y chang nhau. Lơ lớ la lá. Không dám đổi chữ khác. Đổi là ông bí thơ đảng ủy A nhận ra ngay. Kẹt chổ đó. Thành ra, việc tuy nhỏ, nhưng hậu quả tai hại rất lớn.

Thật ra, người Việt có hằng tá từ ngữ để thay thế "toàn bộ"  "ổn đinh" "nhân dân". Như chữ dân chúng, công chúng, người dân thay cho "nhân dân" được. Dân chúng công chúng cũng là từ Hán Việt. Nhưng người TQCS không nói như vậy, họ nói nhân dân thôi.
Người VN từ xưa, ngoài Hán Việt mượn thẳng TQ, còn chế tác ra từ riêng để xử dụng cho Việt văn thêm phong phú . Thế tại sao Vc không dùng công chúng, dân chúng hay tất cả, toàn thể, hầu hết thay cho "toàn bộ"? Vì "toàn bộ" và "nhân dân" đã thuộc "diện" chính thống. Có con dấu đỏ. Là văn nô thì đố dám xử dụng từ ngữ khác. Robots chổ đó.

Nó sản sinh ra dần dần nhừng robots cả trong tiếng nói lẫn suy tư. Tiếng nói theo Tàu cộng, suy tư theo mô hình Tàu cộng. Tàu chỉ cần phẩy nhẹ tay áo cũng tận thu toàn cõi Nam Bang ! Vì cái tình cái ý cái chí dân Đại Việt, vốn chở chuyên trong tiếng nói, đâu còn nửa. Nó nhũn như cọng bún thiu mà thôi.
Triết học và đám cưới