May 7, 2012

tiếng lọa 1

Treat  处 理 Xử lý [chŭlĭ] 
Cultivate 培 养   Bồi dưỡng [péiyăng]
Liberate  解 放   Giải phóng [jiĕfàng]

Tiếng lọa là tiếng Tàu lai. Tiếng lai Tàu. Tiếng Việt copy 100% theo Tàu, chỉ cần phiên âm ra thôi, đọc lên nghe na ná Tàu cộng. Nó khác với từ Hán Việt do người Việt đặt ra hoặc chọn lựa như xưa nay.
Tiếng Việt hiện nay trong nước, trên báo chí và đài phát thanh, truyền hình, mật độ tiếng lọa dầy đặc, từ 60 - 70%. Tiếng lọa, có một vài đặc tính. Tui sẽ tuần tự nêu ra sau thành nhiều bài.

Tiếng lọa dùng chung cho người, việc, và vật.
Xử lý con người, xử lý sự việc, xử lý con heo, xử lý chất thải. Chung. Bồi dưỡng chính trị, tiền bồi dưỡng, bồi dưỡng đất đai, ăn cháo bồi dưỡng. Dùng chung. Giải phóng dân tộc, giải phóng mặt bằng, giải phóng khâu sát sinh trâu bò. Toàn bộ khán giả, toàn bộ khu chăn nuôi, toàn bộ câu chuyện. Cảm tính thì con ngưòi cũng được, con mèo con chó vẩy đuôi cũng cảm tính được.

Tiếng Việt rất phong phú. Con ngựa ô, con mèo mun, con chó mực. Nhưng con người thì da ngăm đen bánh mật. Tính dục thì loài người loài vật như nhau. Nhưng chỉ có con người mới biểu tỏ tình dục. Cảm tính cũng vậy, người vật chung. Nhưng con mèo con chó không thể nói là nó cảm tình hay tình cảm. Nghe trái khoáy ngay. Tình cảm là chỉ dành cho con người.

Chỉ cần một chút xíu suy nghĩ, toàn bộ có thể thay đổi thành tất cả hoặc toàn thể, toàn diện. Tùy theo câu văn. Nó làm phong phú cho văn chương VN. Câu văn  đậm đà sắc thái. Trái với lối nói và viết theo Tàu cộng. Cọc cạch, khô ran, nghèo nàn. Tàu cái gì cũng hảo hảo lé. Tàu lai cái gì cũng tốt tốt. Học tốt, làm tốt, chơi tốt, ngủ cũng tốt luôn cho tiện. Khỏi mất công suy nghĩ mất thì giờ. Để thì giờ đi bán ... vé số.