May 31, 2012

sự công bằng của lịch sử

Will history be kind to Bush?
Editor's note: Timothy Stanley is a historian at Oxford University and blogs for Britain's Daily Telegraph. He is the author of the new book "The Crusader: The Life and Times of Pat Buchanan."
(CNN) -- Thursday afternoon, Barack Obama presided over the unveiling of George W. Bush's official portrait in the White House, a warm event that reminds us: It feels like years since President Dubya regaled the world with his famous spoonerisms. His retirement has been defined by an awkward silence. While John McCain's endorsement was trumpeted by Mitt Romney, Bush delivered his in just four words. "I'm for Mitt Romney," he shouted to a journalist as an elevator door closed between them. If, just for old time's sake, Bush had said, "I'm for Ritt Momney," it would have been perfect.
Bush's silence may be motivated by the recognition that much of the public doesn't like him. He left office with the worst approval rating for a president since Watergate. But Bush could undergo a renaissance of enthusiasm. Consider the shifting attitudes toward  Harry Truman.
.http://www.cnn.com/2012/05/31/opinion/stanley-bush-portrait/index.html

Tòa Bạch Ốc khánh thành ảnh cựu Tổng thống George W. Bush
Tổng thống Barack Obama, chào đón cựu Tổng thống George W. Bush trở lại Tòa Bạch Ốc để khánh thành bức chân dung chính thức của ông, cười đùa với người tiền nhiệm và cũng là đối thủ chính trị của ông. 
Cựu Tổng thống cùng đi với cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush và những thân nhân khác trong gia đình gồm có cha mẹ của ông là cựu Tổng thống George H.W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.
Tổng thống Obama nói với việc khánh thành bức chân dung hôm thứ Năm, cựu Tổng thống Bush và phu nhân sẽ có vị trí cùng với những người nam cũng như nữ đã xây dựng đất nước và những người đã có công làm cho đất nước hòan hảo hơn. Cựu Tổng thống Bush nói đùa là bức ảnh của vị Tổng thống đầu tiên là George Washington và bộ sưu tập ảnh hiện nay “bắt đầu và chấm dứt với George W.”
Cựu Tổng thống nói ông cảm thấy hận hạnh khi chân dung của ông được treo gần chân dung thân phụ ông, Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. http://www.voatiengviet.com/content/toa-bach-oc-khanh-thanh-anh-cuu-tong-thong-george-w-bush/1145894.html