May 6, 2012

playing kite

                                                                                                            
                                                 

Chơi diều vào mùa nắng rất thú vị. Người Mỹ rất thích, họ hay ra ngoài bãi biển hay bãi đất rộng để chơi. Tiệm bán diều bán từ cây kim đến chiếc phi thuyền. Từ con diều bé bằng bàn tay cho đến cánh diều xoải rộng 2,3,4 mét. Diều đủ cở và đủ kiểu cách. Diều chim phượng hoàng, ó, rồng, đại bàng. Diều máy bay, đĩa bay, phi thuyền. Có những con diều hình dạng nguyên một chiếc thuyền bườm. Diều một dây, diều 2 dây có thể lèo lái được...
Con diều hình tam giác delta object của tui loại đơn giản, rất dễ lừng gió. Gió hiu hiu breeze, thảy một cái nó đã muốn lên cao. Bọn nhóc Mẽo trong xóm rất khoái. Hay hỏi :
- May I touch it Mr. Ly?
- Yup, but carefully, it' s so strong, it could take you guys off to the... heaven, ok !
Cẩn thận, coi chừng nó kéo tụi bây lên tuốt luốt trên... trời !